Thực hiện Kế hoạch số 76-KH/TU, ngày 27/3/2023 của Thị ủy Hoài Nhơn về việc tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện các Chương trình hành động và thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XX Đảng bộ tỉnh, thị xã, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.Chiều ngày ...
SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ CÁC CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
CTHỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ (10 THỦ TỤC)105Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân1.00487314 địa phương đăng ký: Quy Nhơn (08 địa phương: Trần Hưng Đạo, Nhơn Châu, Nhơn Hải, Hải Cảng, Bùi Thị Xuân, Nhơn Phú, Lê Lợi, Nhơn Bình đăng ký), Hoài Ân (có 6 địa phương :Ân Tường Tây, Ân Đức, Ân Phong, Ân Mỹ, Ân Hảo Đông, Ân Hảo Tây đăng ký): 12.990Cá nhân106Cấp bản sao trích lục hộ ...
Về việc triển khai thí điểm chỉ nhận hồ sơ thủ tục hành chính theo phương thức trực tuyến trên địa bàn tỉnh Bình Định
UBND xã Hoài Châu xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2023 trên địa bàn xã          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU1. Mục đích:Tiếp tục triển khai thực hiên đồng bộ, hiệu quả các nội dung của chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước; tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành tạo bước chuyển biến tích cực trong công tác cải cách hành chính nhà ...
TỔNG KẾT CÔNG TÁC CCHC VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2023
ĐẤU GIÁ 23 LÔ ĐẤT Ở TẠI KHU DÂN CƯ THÔN TÂN TRUNG - XÃ HOÀI CHÂU (ĐIỂM SỐ 2)
THÔNG ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
ĐẢNG ỦY XÃ HOÀI CHÂU TỔ CHỨC LỄ TRAO TẶNG HUY HIỆU ĐẢNG ĐỢT 19/5/2023
ĐẢNG ỦY XÃ HOÀI CHÂU TỔ CHỨC LỄ TRAO TẶNG HUY HIỆU ĐẢNG ĐỢT 19/5/2023
ĐẢNG ỦY XÃ HOÀI CHÂU TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ 2020 - 2025
ĐẢNG ỦY XÃ HOÀI CHÂU TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ 2020 - 2025
SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ CÁC CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ CÁC CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
MÔ HÌNH THÂM CANH LÚA GẠO THEO HƯỚNG HỮU CƠ
MÔ HÌNH THÂM CANH LÚA GẠO THEO HƯỚNG HỮU CƠ
Công tác rà soát, bổ sung kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn xã Hoài Châu năm 2023
Công tác rà soát, bổ sung kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn xã Hoài Châu năm 2023
Về việc triển khai thí điểm chỉ nhận hồ sơ thủ tục hành chính theo phương thức trực tuyến trên địa bàn tỉnh Bình Định
Về việc triển khai thí điểm chỉ nhận hồ sơ thủ tục hành chính theo phương thức trực tuyến trên địa bàn tỉnh Bình Định
TỔNG KẾT CÔNG TÁC CCHC VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2023
TỔNG KẾT CÔNG TÁC CCHC VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2023
THÔNG ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
THÔNG ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
DỰ BÁO THỜI TIẾT
Thông kê
Lượt truy cập : 1
Hôm nay : 1
Tháng 06 : 11
Quý 2 : 3.883
Năm 2023 : 44.805