Đồng chí Nguyên Xuân Thành
Bí thư Đảng ủy xã

 

 

Đồng chí Võ Tấn Cương 
Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND xã  
 

                                                             

Đồng chí: Trần Quốc Toàn
Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã