Đồng chí Nguyên Xuân Thành

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã

                                                                                                       

 

Đồng chí Võ Tấn Cương                                                                                                                   Đồng chí Trần Quốc Toàn

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy                                                                                                   Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã