Ông Trương Quang Bình

Email: binhtq-hoaichau@hoainhon.binhdinh.gov.vn

Địa chỉ: Xã Hoài Châu - Thị xã Hoài Nhơn - tỉnh Bình Định

Điện thoại: ...

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

-Tham mưu lãnh đạo UBND xã tiếp dân định kỳ hàng tuần, tháng, quý; lập sổ theo dõi tiếp công dân và thông báo kết luận từng buổi tiếp công dân.

-Tích cực tham mưu UBND xã báo cáo đề xuất huyện giải quyết kịp thời các vụ việc tranh chấp vượt thẩm quyền của UBND xã; Phối hợp với ông Trần Thanh Toàn tham mưu UBND xã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên các lĩnh vực; quyết định cưỡng chế thi hành;

-Phối hợp với cán bộ Hợp đồng Địa chính xã (ông Lý Lo) kiểm tra đất của UBND xã do cá nhân lấn chiếm, bao chiếm lâu nay chưa quản lý để thu hồi và mời hộ để hợp đồng cho thuê đất đúng quy định.

-Chủ trì kiểm tra đơn thư yêu cầu khiếu nại của công dân; ý kiến, kiến nghị của cử tri để tham mưu UBND xã giải quyết không để tồn đọng kéo dài (nếu có khó khăn kịp thời báo cáo lãnh đạo UBND xã theo dõi chỉ đạo).

-Lập kế hoạch và tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật thực hiện công tác PCCC rừng.