Bà Trần Thị Hoài Thương

Email:

Địa Chỉ: xã Hoài Châu - Thị xã Hoài Nhơn - tỉnh Bình Định

Điện thoại:

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

-Quản lý, bảo vệ và sử dụng hệ thống máy thu, phát, các cụm loa đài truyền thanh xã; phân công nhiệm vụ cụ thể cho nhân viên đài trực tiếp phát đài TW, Tỉnh, Huyện; viết bài, đưa tin và tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước phục vụ nhiệm vụ chính trị ở địa phương.