Đồng chí Võ Tấn Cương 
Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND xã  

 

Phó CHủ tịch HĐND xã
Trần Thị Hồng Thái

 

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

(Nhiệm kỳ 2016 - 2021)

 

I. Lãnh đạo HĐND xã: 

1. Chủ tịch: Võ Tấn Cương

2. Phó Chủ tịch: Trần Thị Hồng Thái

II. Các Ban HĐND xã:

 

1. Ban Kinh tế - Xã hội

- Trưởng ban: Bà Hoàng Thị Kim Giang

- Phó Trưởng ban: Ông Đoàn Công Sỹ

2. Ban Pháp chế:

- Trưởng ban: Ông Trần Tâm

- Phó Trưởng ban: Ông Võ Xuân Cường

 

III. Văn phòng HĐND xã: 

 

IV. Các Đại biểu HĐND xã:

 

I. Đơn vị bầu cử số 1: Thôn An Quý Bắc

STT

Họ và tên

người trúng cử

Chức vụ/ chức danh, đơn vị công tác

1

Bà Đỗ Thị Phương Nhung

Đảng ủy viên, Công chức Văn hóa-Xã hội xã

2

Ông Nguyễn Văn Ngàn

Phó Bí thư chi bộ, Trưởng thôn An Quý Bắc

3

Bà Trần Thị Hồng Thái

Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã

II. Đơn vị bầu cử số 2: Thôn An Quý Nam

STT

Họ và tên

người trúng cử

Chức vụ/ chức danh, đơn vị công tác

1

Ông Lê Văn Ly

Phó Bí thư chi bộ, Trưởng thôn An Quý Nam

2

Bà Hoàng Thị Kim Giang

Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN xã

3

Ông Nguyễn Thành Công

Đảng ủy viên, Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, Tổ chức Đảng ủy xã

III. Đơn vị bầu cử số 3: Thôn Hội An

STT

Họ và tên

người trúng cử

Chức vụ/ chức danh, đơn vị công tác

1

Ông Nguyễn Minh Châu

Phó Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Hội An

2

Ông Nguyễn Hồng Phong

Bí thư Chi đoàn thôn Hội An

3

Ông Trương Quang Bình

Đảng ủy viên, Công chức Tư pháp-Hộ tịch xã

IV. Đơn vị bầu cử số 4: Thôn Hội An Tây

STT

Họ và tên

người trúng cử

Chức vụ/ chức danh, đơn vị công tác

1

Ông Võ Tấn Cương

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã

2

Ông Đào Văn Trung

Phó Bí thư chi bộ, Phó Trưởng thôn Hội An Tây

V. Đơn vị bầu cử số 5: Thôn Tân Trung

STT

Họ và tên

người trúng cử

Chức vụ/ chức danh, đơn vị công tác

1

Ông Trần Quán

Phó Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Tân Trung

2

Ông Đoàn Công Sỹ

Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã

3

Bà Võ Thị Thuộc

Chi hội trưởng Phụ nữ thôn Tân Trung

VI. Đơn vị bầu cử số 6: Thôn Tân An

STT

Họ và tên

người trúng cử

Chức vụ/ chức danh, đơn vị công tác

1

Ông Phan Việt Hùng

Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Tân An

2

Ông Trần Tâm

Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân xã

3

Ông Phan Sơn

Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Hoài Châu

VII. Đơn vị bầu cử số 7: thôn Thành Sơn Tây

STT

Họ và tên

người trúng cử

Chức vụ/ chức danh, đơn vị công tác

1

Ông Võ Văn Thọ

Đảng ủy viên, Công chức Tài chính-Kế toán xã

2

Ông Phan Văn Tiếp

Phó Bí thư chi bộ, Trưởng ban CTMT thôn Thành Sơn Tây

3

Bà Huỳnh Thị Phương

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoài Châu

VIII. Đơn vị bầu cử số 8: Thôn Thành Sơn

STT

Họ và tên

người trúng cử

Chức vụ/ chức danh, đơn vị công tác

1

Ông Phan Ngọc Trương

Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch UBND xã

2

Ông Nguyễn Sâm

Bí thư chi bộ thôn Thành Sơn

3

Ông Võ Xuân Cường

Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

VIII. Đơn vị bầu cử số 9: thôn An Sơn

STT

Họ và tên

người trúng cử

Chức vụ/ chức danh, đơn vị công tác

1

Bà Nguyễn Thị Kim Chung

Thiếu tá; Đảng ủy viên, Trưởng Công an xã

2

Ông Trần Quốc Toàn

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã

3

Ông Lê Hưng

Phó Bí thư chi bộ, Trưởng thôn An Sơn

 

 

 Nguồn: