Qui hoạch chung đô thị Bồng Sơn theo hướng đạt chuẩn đô thị loại IV
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Qui hoạch chung đô thị Bồng Sơn theo hướng đạt chuẩn đô thị loại IV

Địa điểm : Phía Nam huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

Giới cận :

-              Phía Bắc giáp: Xã Hoài Thanh Tây.

-              Phía Nam giáp: Huyện Phù Mỹ.

-              Phía Tây giáp: Huyện Phù Mỹ.

-              Phía Đông giáp: Biển Đông.

Phạm vi quy hoạch xây dựng:

Phạm vi quy hoạch bao gồm thị trấn Bồng Sơn và 06 xã Hoài Đức, Hoài Tân, Hoài Xuân, Hoài Hương, Hoài Hải và Hoài Mỹ. Tổng diện tích tự nhiên 18.049 ha.

Mục tiêu – Tính chất:

-         Quy hoạch chung xây dựng làm cơ sở để đầu tư các dự án phát triển kinh tế -  văn hóa - xã hội trên địa bàn huyện phù hợp với định hướng phát triển của toàn tỉnh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo đảm để đô thị Bồng Sơn phát huy đầy đủ vai trò là trung tâm phía Bắc của tỉnh Bình Định.

-         Giai đoạn đầu đến năm 2020 tập trung xây dựng nội thị và các công trình thiết yếu để phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị.

-         Là đô thị trung tâm vùng phía Bắc tỉnh Bình Định có vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội các huyện phía Bắc tỉnh.

-         Là trung tâm thương mại, dịch vụ, du lịch, sản xuất công nghiệp vùng phía Bắc tỉnh Bình Định.

-         Là đô thị hạt nhân phía Bắc tỉnh Bình Định trong hệ thống đô thị toàn tỉnh, phát triển theo hướng đô thị bền vững.

Bản đồ Qui hoạch sử dụng đất đến năm 2020 - thị trấn Bồng Sơn

Download file pdf đính kèm


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết