UBND xã Hoài Châu xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2023 trên địa bàn xã          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU1. Mục đích:Tiếp tục triển khai thực hiên đồng bộ, hiệu quả các nội dung của chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước; tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành tạo bước chuyển biến tích cực trong công tác cải cách hành chính nhà ...
TỔNG KẾT CÔNG TÁC CCHC VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2023
ĐẤU GIÁ 23 LÔ ĐẤT Ở TẠI KHU DÂN CƯ THÔN TÂN TRUNG - XÃ HOÀI CHÂU (ĐIỂM SỐ 2)
THÔNG ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
NHÂN KỶ NIỆM 48 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG THỊ XÃ HOÀI NHƠN (28/3/1975-28/3/2023) VÀ TỈNH BÌNH ĐỊNH (31/3/1975-31/3/2023).
TREO QUỐC KỲ
Thong bao tuyen dung cong chuc CHT QS cap xa nam 2023.pdf
TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CHỈ HUY TRƯỞNG QUÂN SỰ XÃ
Người dân chưa làm Tài khoản định danh điện tử mức độ 2 thì hãy nhanh chóng đến Công an xã để được hướng dẫn
Phương thức khai thác, sử dụng thông tin công dân trên thẻ Căn cước công dân gắn chíp thay cho việc xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú
TỔNG KẾT CÔNG TÁC CCHC VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2023
TỔNG KẾT CÔNG TÁC CCHC VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2023
THÔNG ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
THÔNG ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
TREO QUỐC KỲ
TREO QUỐC KỲ
CÔNG AN XÃ HOÀI CHÂU THỰC HIỆN ĐỢT CAO ĐIỂM 90 NGÀY THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 06
CÔNG AN XÃ HOÀI CHÂU THỰC HIỆN ĐỢT CAO ĐIỂM 90 NGÀY THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 06
Tăng cường triển khai thực hiện Đề án 06
Tăng cường triển khai thực hiện Đề án 06
TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CHỈ HUY TRƯỞNG QUÂN SỰ XÃ
TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CHỈ HUY TRƯỞNG QUÂN SỰ XÃ
Phương thức khai thác, sử dụng thông tin công dân trên thẻ Căn cước công dân gắn chíp thay cho việc xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú
Phương thức khai thác, sử dụng thông tin công dân trên thẻ Căn cước công dân gắn chíp thay cho việc xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú
Đ/C LÊ ĐĂNG TUẤN - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thị xã "Làm việc với UBND xã Hoài Châu về tình hình kết quả phát triển KT-XH năm 2022 và nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2023
Đ/C LÊ ĐĂNG TUẤN - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thị xã "Làm việc với UBND xã Hoài Châu về tình hình kết quả phát triển KT-XH năm 2022 và nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2023
DỰ BÁO THỜI TIẾT
Thông kê
Lượt truy cập : 1
Hôm nay : 125
Tháng 04 : 125
Quý 2 : 125
Năm 2023 : 41.046