Ông Phan Ngọc An

Email: anpn-hoaichau@hoainhon.binhdinh.gov.vn

Địa chỉ: xã Hoài Châu - Thị xã Hoài Nhơn - tỉnh Bình Định.

Điện thoại: .............

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

-Quản lý hệ thống đường giao thông và kênh mương bê tông trên địa bàn xã; đề xuất khắc phục sửa chữa khi bị hư hỏng, xuống cấp; Lập hồ sơ dự toán các công trình sửa chữa xây dựng cơ bản;

-Tham mưu và phụ trách công tác nghiệm thu các công trình;

-Quản lý các hồ sơ thủ tục trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản tham mưu chuẩn bị đầu tư; mời thầu, đấu thầu và lựa chọn nhà thầu; lập báo cáo phê duyệt kỹ thuật.

-Quản lý các tuyến đường trong việc trồng hoa các trục đường điểm trong xây dựng nông thôn mới.