Ông Nguyễn Đình Quyến

-Email: quyennd-hoaichau@hoainhon.binhdinh.gov.vn

Địa chỉ: Xã Hoài Châu - thị xã Hoài Nhơn - tỉnh Bình Định

Điện thoại:   -  Fax:               

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

-Tham mưu lãnh đạo UBND xã trong việc quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản và ranh giới địa lý hành chính của xã;

-Phối hợp cán bộ Lâm nghiệp (phụ trách Giao thông – Thủy lợi) xây dựng phương án tham mưu UBND xã giải pháp khắc phục hệ thống giao thông, thủy lợi xuống cấp, hư hỏng, ngập lũ hàng năm trên địa bàn xã đúng quy định;

-Quản lý bản đồ, danh mục bản đồ;

-Thực hiện công tác kiểm kê đất đai;

-Thống kê, quản lý đất 5%, đất UBND xã quản lý.

-Lập kế hoạch quy hạch sử dụng đất hàng năm;

-Tham mưu UBND xã tiếp nhận, giải quyết các đơn thư yêu cầu, khiếu nại của công dân liên quan đến đất đai.