1. Trưởng Công an xã. 

Thiếu tá: Nguyễn Thị Kim Chung

Email: chungntk-hoaichau@hoainhon.binhdinh.gov.vn

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

-Tham mưu, giúp UBND xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBND xã trong lĩnh vực an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội và xây dựng phong trào trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật;

-Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật về Công an xã và các văn bản có liên quan của cơ quan cấp trên có thẩm quyền;

-Thực hiện các nhiệm vụ khác do Công an cấp trên và Chủ tịch UBND xã giao.

2. Phó Trưởng Công an xã

-Thiếu tá: Trần Nam Hà

Email: hatn-hoaichau@hoainhon.binhdinh.gov.vn

3. Công an viên

-Trung úy: Nguyễn Tử Tú

-Thiếu úy: Bùi Gia Bảo

Địa chỉ: Hoài Châu- Thị xã Hoài Nhơn - Bình Định

Điện thoại: .......        -  Fax:           -  Email: .........