Hoài Nhơn tọa đàm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hoài Nhơn tọa đàm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng ngày 21.8.2019, Huyện ủy Hoài Nhơn tổ chức tọa đàm Hoài Nhơn 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019). Các đồng chí:  Phan Văn Huệ - Hiệu trưởng trường chính trị tỉnh, Huỳnh Văn Lợi – Phó trưởng ban Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, đồng chí Phạm Trương – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Lê Tự Hồng – Phó BTTT Huyện ủy, Nguyễn Văn Phượng – Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy chủ trì buổi tọa đàm.

     Phát biểu khai mạc tại buổi tọa đàm, đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Suốt cuộc đời đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng con người, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ có một ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc. Bởi vậy, trước lúc đi xa Người không chỉ để lại cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân một nhân cách lớn, một tư tưởng lớn, một sự nghiệp lớn mà Người còn để lại bản Di chúc lịch sử. Di chúc của Người được Đảng, Nhà nước ta đưa vào danh sách “Bảo vật Quốc gia” để gìn giữ, lưu truyền cho thế hệ mai sau và cho bạn bè quốc tế. Mặc dù Người viết rằng: “để lại mấy lời” và “chỉ nói tóm tắt vài việc thôi” nhưng Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một văn kiện lịch sử vô giá, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc.

     Những lời căn dặn và mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bản Di chúc vô cùng giản dị mà thiêng liêng, có ý nghĩa lịch sử và thời đại sâu sắc, đồng thời thấm đẫm tinh thần nhân văn cao cả. Đó là tư tưởng về xây dựng Đảng cầm quyền trong sạch, vững mạnh; Thực hiện chính sách xã hội, phát triển kinh tế, văn hóa, phát huy nguồn lực con người, không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân; Chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau; Kiên định mục tiêu đi lên xã hội chủ nghĩa và thực hiện công cuộc đổi mới; là đường lối đối ngoại của Đảng.

     Thấm nhuần lời dạy của Bác trong Di chúc thiêng liêng, Đảng bộ và nhân dân Hoài Nhơn luôn đoàn kết một lòng, phát huy truyền thống cách mạng, kiên cường đấu tranh chống giặc ngoại xâm, đã góp phần to lớn cùng tỉnh Bình Định và cả nước giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Sau ngày hòa bình lập lại, tư tưởng và lời dạy của Bác tiếp tục là ngọn đuốc soi đường để Đảng bộ và Nhân dân Hoài Nhơn đoàn kết, chung sức đồng lòng vượt qua khó khăn thử thách, phát huy nội lực xây dựng lại quê hương. Hoài Nhơn tự hào qua 50 năm thực hiện Di chúc của Bác, đến nay đã đạt được những thành tựu to lớn trong sự nghiệp phát triển triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị. Đặc biệt, huyện Hoài Nhơn vừa được Thủ tướng Chính phủ có quyết định công nhận Huyện đạt chuẩn Nông thôn mới và Đảng bộ đang quyết tâm xây dựng Hoài Nhơn đạt chuẩn đô thị loại IV trước năm 2020, tạo thế và lực để trở thành thị xã Hoài Nhơn trong tương lai gần.

     Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã được nghe giới thiệu khái quát sự ra đời của Di chúc, xem phim tư liệu Hoài Nhơn 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; được nghe nhiều bài tham luận và ý kiến tham gia thảo luận của các đại biểu với các nội dung về thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát huy tinh thần phục vụ nhân dân, phát triển kinh tế, chăm lo chính sách xã hội, bồi dưỡng thế hệ trẻ cho đời. Nhiều tham luận đã nêu bật sự vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, giải quyết những vấn đề bức xúc, trọng tâm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

50 năm thực hiện bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi tổ chức Đảng trên địa bàn huyện ôn lại lời căn dặn của Người, tự soi lại mình, tiếp tục thực hiện Di chúc của Bác để tăng thêm ý chí và sức mạnh, tiếp tục đưa quê hương Hoài Nhơn cùng với đất nước phát triển như Bác hằng mong muốn.

     Kết thúc buổi tọa đàm, đồng chí Phạm Trương – Bí thư Huyện ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên trong huyện tiếp tục tăng cường chỉnh đốn Đảng, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng các cấp làm tiền đề cho Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; làm tốt công tác xây và chống trong xây dựng Đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật của Đảng. Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; học tập Bác tạo cuộc sống bình dị nhưng gần gũi, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế nhanh, bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ huyện, quyết tâm xây dựng Hoài Nhơn đạt chuẩn đô thị loại IV và hình thành thị xã Hoài Nhơn năm 2020. Chăm lo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kế cận; tăng cường công tác giáo dục thế hệ trẻ, đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cho sự nghiệp phát triển. Chú trọng kiện toàn hệ thống chính trị vững mạnh, nhất là xây dựng chính quyền địa phương vững mạnh, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công tác quản lý nhà nước. Phát huy vai trò của Mặt trận, các hội đoàn thể, đề cao vai trò làm chủ của nhân dân; nhất là thực hiện tốt chuyên đề học tập làm theo Bác trong năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”.


Thái Ngân 


Nguồn:hoainhon.binhdinh.gov.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết